Najnowsze informacje

08 lutego 2023

Informacja Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie

Komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuje, iż w ramach statutowego nadzoru nad zarządem ROD dnia 22 lipca 2022 r. odwołał zarząd ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie. Powodem odwołania organu ROD były rażące naruszeni przepisów PZD, nieprawidłowości związane z realizacją inwestycji w ROD oraz narażeniem działkowców i ROD na szkodę. Prawidłowość, zasadność i skuteczność decyzji, po rozpoznaniu odwołań podtrzymana została. przez Krajowy Zarząd PZD, a także w I instancji sąd powszechny. czytaj dalej…

07 lutego 2023

ROD „CPN” w Warszawie z prawem użytkowania nieruchomości

Komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuje, iż Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Mokotów Decyzją nr 13/U/2022 z dnia 7 marca 2022 roku stwierdził nabyciem z dniem 19 stycznia 2014 roku prawo użytkowania na rzecz PZD nieruchomości na której funkcjonuje Rodzinny Ogród Działkowy CPN w Warszawie. Decyzja jest prawomocna i stanowiła podstawę do ujawnienia ograniczonego prawa rzeczowego w księdze wieczystej dla danej nieruchomości.
06 lutego 2023

Rusza nabór wniosków do programu „MIAD-Mazowsze dla działkowców 2023”

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2023” trwa od 6 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r.

W związku z dość krótkim okresem naboru wniosków, zarządy ROD chcące brać udział w tegorocznej edycji  programu, powinny odpowiednio się do tego przygotować. Należy pamiętać przede wszystkim o przygotowaniu i podjęciu uchwały zarządu ROD w sprawie udziału w programie „Mazowsze dla Działkowców”, a także konieczności uzyskania  pełnomocnictwa substytucyjnego od OZM PZD, potrzebnego do złożenia wniosku.

czytaj dalej…

03 lutego 2023

Informacja w sprawie spotkania instruktorów SSI w Warszawie

Zapraszamy wszystkich instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI) oraz aktywnych działkowców chętnych do pełnienia tej funkcji w ogrodzie na spotkanie organizacyjno-informacyjne, które odbędzie się 11 lutego br. (sobota) o godzinie 11:00 w biurze Okręgu Mazowieckiego PZD przy ul. Żółkiewskiego 35 d w Warszawie.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu mailowo (oma@pzd.pl) lub telefonicznie (786 928 103).  czytaj dalej…

02 lutego 2023

Zaproszenia na Walne Zebrania 2023

W biurze Okręgu dostępne są już bezpłatne druki zaproszeń na walne zebrania. Zapraszamy przedstawicieli ROD do ich odbioru według zapotrzebowania. Przypominamy też, że w najnowszej wersji programu DGCS PZD System, w module Ogrody Działkowe także znajdują się druki zaproszeń na walne zebrania.
Co trzeba wiedzieć o właściwym terminie i sposobie zawiadamiania o walnym zebraniu?

czytaj dalej…

31 stycznia 2023

Zaktualizowany „Podręcznik grantobiorcy” na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na stronie internetowej ARiMR można znaleźć najnowszą wersję „Podręcznika grantobiorcy”, w którym między innymi uszczegółowiono sposób rozliczania w ramach kosztów pośrednich wydatków związanych z wynagrodzeniem osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie projektem, a także zamieszczono załącznik nr 7 tj. wzór oświadczenia dot. wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie projektem. Z podręcznikiem, dotyczącym zakończonego w grudniu 2022 r. konkursu grantowego można zapoznać się tutaj: Podręcznik Grantobiorcy – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

31 stycznia 2023

Projekt planu miejscowego rejonu ul. Żwirki i Wigury, Rostafińskich i Kulskiego – konsultacje trwają do 13 marca 2023r.

Plan przedstawiony przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy dotyczy między innymi terenów, na których funkcjonują warszawskie ROD „Rakowiec”, „Wiarus”, „Ogrodnik” i „CPN”. Biuro Okręgu Mazowieckiego już na etapie uzyskania informacji o przystąpieniu do opracowania planu w grudniu 2021 r. złożyło uwagi wnosząc o ujęcie w opracowywanym planie terenów zajętych przez ROD jako zieleni działkowej. Cieszy informacja, że stanowisko to  spotkało się z przychylnością władz Warszawy i takie jest obecnie planowane oznaczenie terenów ogrodów w sporządzanym miejscowym planie. czytaj dalej…


Warning: Use of undefined constant wp_reset_query - assumed 'wp_reset_query' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/pzd/index.php on line 28