Zasady rozliczania energii elektrycznej dla użytkowników działek w pierwszym półroczu 2024 roku

W pierwszym półroczu 2024 roku działkowcy zapłacą taniej tylko za zużycie 125 kWh. W 2023 roku rozliczenie energii elektrycznej zużywanej w ROD odbywało się na zasadach określonych ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

W praktyce oznaczało to, że ogrody uzyskały możliwość rozliczenia określonej kwoty zużycia energii po cenach z 2022 roku – czyli cenach „zamrożonych”.

Niestety o ile w całym 2023 roku na działkę przypadało 250 kWh, to w pierwszej połowie 2024 roku kwota została zmniejszona do 125 kWh.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców podjął Uchwałę nr 56/2023, w której wprowadził odpowiednie mechanizmy w rozliczeniach pomiędzy ROD i działkowcami.

Ustalono, że po przekroczeniu kwoty 250 kWh (według wskazań podlicznika), działkowiec był rozliczany za dalsze zużycie według ceny rynkowej energii wyznaczonej przez dostawcę zewnętrznego wobec ROD w 2023 roku.

Rozwiązanie to zdało egzamin i przyjęło się w praktyce. Stąd też KZ PZD uznał za zasadne przedłużenie jego stosowania na pierwszą połowę 2024 roku, podejmując w dniu 16 kwietnia 2024 roku Uchwałę  nr 71/2024 w sprawie szczególnych zasad rozliczania w pierwszej połowie 2024r. kosztów energii elektrycznej zużywanej na działkach, w niektórych ROD.

Oczywiście, mając na uwadze zmniejszenie puli „tańszej” energii przypadającej na działkę w 2024 roku, odpowiednio skorygowano kwotę zużycia energii wykazywanej na podliczniku do 125 kWh.

Jak i w zeszłym roku za nadwyżkę w zużyciu energii działkowiec będzie rozliczany według ceny energii stosowanej „normalnie” przez dostawcę zewnętrznego wobec ROD w 2024r.

N. F.