Szkolenia stacjonarne dla nowych działkowców

W związku z mniejszym zagrożeniem epidemiologicznym i zniesieniem większości obostrzeń sanitarnych, Okręg Mazowiecki wznowił szkolenia stacjonarne dla nowych działkowców.

Szkolenia dla nowych działkowców w Ośrodku Szkoleniowym OM PZD w Warszawie

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD zaprasza na cykliczne, stacjonarne szkolenia dla działkowców (szczególnie dla nowych użytkowników działek), które w 2022 roku będą odbywać się w ośrodku szkoleniowym Okręgu Mazowieckiego PZD.

Zapraszamy nowych działkowców w każdą trzecią sobotę miesiąca o godzinie 11:00 wg poniższego terminarza:

  • 21 maja 2022
  • 18 czerwca 2022
  • 16 lipca 2022
  • 20 sierpnia 2022
  • 17 września 2022
  • 15 października 2022
  • 19 listopada 2022

Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe i niezbędne informacje dotyczące zasad właściwego zagospodarowania ROD i działki, regulaminu ROD, statutu PZD, funkcjonowania ROD. Dostępne będą także broszury tematyczne dla działkowców wydawane przez KR PZD. Ponadto działkowcom przedstawione zostaną Programy PZD, ze szczególnym naciskiem na Otwarty Program nowoczesnej zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin oraz Program Klimatycznego PZD i Bioróżnorodności na działkach w ROD. Uczestnicy szkoleń dla nowych działkowców po jego zakończeniu otrzymają stosowne zaświadczenie.

Ośrodek Szkoleniowy OZM PZD – dojazd

  • Al. Waszyngtona 52/80 w Warszawie (na terenie ROD Waszyngtona – przy budynku zarządu ROD, około 100 m od głównej bramy)
  • Dojazd: tramwaje 9,24 lub autobus 158 (należy wysiąść na przystanku Park Skaryszewski lub Kinowa i dojść do ogrodu)
  • Za bramą główną znajduje się kilka miejsc parkingowych, z których można skorzystać (nie można wjeżdżać dalej na teren ROD) – należy skręcić w prawo z Al. Waszyngtona i wjechać przez główna bramę ROD.

Dla zarządów ROD do pobrania: skierowanie nowego działkowca na szkolenie

 

Szkolenie nowych działkowców w ROD

Aby jak najbardziej udogodnić skorzystanie ze szkoleń, zajęcia odbywać się będą także na terenie ogrodów, które posiadają odpowiednią salę w domach działkowca i zgłoszą chęć współorganizowania takich zajęć.

Zajęcia organizowane będą w taki sposób, aby mogli w nich wziąć udział działkowcy z określonej dzielnicy lub rejonu. Planowana forma szkoleń pozwoli również zachować ostrożność i bezpieczeństwo, bowiem należy mieć świadomość trwającej jednak pandemii.

O szczegółach i terminach wspomnianych szkoleń będziemy informować w osobnych komunikatach z odpowiednim wyprzedzeniem i po uzgodnieniach z zarządami ROD.

Jednocześnie zachęcamy zarządy ROD, które dysponują odpowiednią salą w domu działkowca do kontaktu z działem ogrodniczym OZ, aby organizować szkolenie dla nowych działkowców u siebie w Ogrodzie.

W Delegaturach Rejonowych OZM PZD planowana jest organizacja analogicznych spotkań – po zebraniu odpowiedniej liczby nowych działkowców z ROD funkcjonujących na terenie danej delegatury, zorganizowane zostanie dla nich szkolenie.

Szkolenie zdalne

Równolegle kontynuowana będzie również zdalna forma szkolenia – w zakładce Szkolenia na głównej stronie internetowej (mazowiecki.pzd.pl), nadal dostępne będą uzupełniające materiały szkoleniowe, dotyczące różnych zagadnień ogrodniczych.

Zobacz: Zdalne materiały szkoleniowe dla nowych działkowców | MAZOWIECKI PZD

 

Po zapoznaniu się z materiałami, kandydaci na działkowców proszeni są o kontakt mailowy z działem ogrodniczym OZM PZD pod adresem: oma@pzd.pl. Następnie drogą mailową zostaje przesłany do nich krótki test, a po jego rozwiązaniu i odesłaniu, otrzymują zaświadczenie ukończenia zdalnego szkolenia, a jego kopia trafia do właściwego zarządu ROD.

 

osoba do kontaktu w razie pytań:

Maciej Aleksandrowicz

gł. specjalista ds. ogrodniczych OZM PZD

tel.: 786 928 103, e-mail: oma@pzd.pl