Spotkanie przedstawicieli OZM z członkami Delegatury Rejonowej w Płocku

W piątek, 18 lutego, w nowej siedzibie delegatury rejonowej Okręgu Mazowieckiego w Płocku, odbyło się spotkanie w którym udział wzięli członkowie delegatury oraz Prezes komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego – Marek Łagowski, dyrektor biura OM – Anna Mioduszewska i zastępca dyrektor biura OM – Joanna Czeboćko.

 

Przedmiotem spotkania było omówienie bieżących spraw Okręgu Mazowieckiego, w tym szczególnie w zakresie obszaru funkcjonowania delegatury. Przewodniczący Delegatury – Marcin Werner przedstawił informację nt. obecnych działań członków delegatury, w tym m.in. spotkań z zarządami ROD, które dotyczącą procedury przystępowania ogrodów do OFK. Prezes komisarycznego OZM PZD – Marek Łagowski podziękował Panu Henrykowi Straussowi za działania prowadzone w tym zakresie na obszarze delegatury. Dzięki nim już niemal wszystkie ogrody z obszaru przystąpiły do OFK w Płocku.

Podczas spotkania, dyrektor biura – Anna Mioduszewska odpowiadała na pytania członków delegatury dotyczące możliwości i organizacji szkoleń dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD. Wszyscy uczestnicy spotkania wskazywali na konieczność ich prowadzenia, bowiem są one źródłem wiedzy na temat przepisów związkowych i pomagają prawidłowo funkcjonować organom ROD. Wskazywano na największe problemy zarządów ROD w bieżącej pracy na rzecz ogrodów, w tym potrzebę realizacji inwestycji. Prezes komisarycznego OZM PZD podkreślił, iż obecnie możliwe jest ubieganie się o środki zewnętrzne w ramach programu MIAD i w związku z tym zarządy ROD powinny złożyć stosowne wniosków. OZM PZD odbywa posiedzenia, tak aby niezwłocznie udzielać zarządom ROD niezbędnych pełnomocnictw. W razie pytań dotyczących ubiegania się o dofinansowanie, które w tym roku wynosi maksymalnie 40 00 zł, pomocy w biurze OM PZD udziela główna inspektor ds. inwestycji oraz zastępca dyrektor biura OM.

Anna Mioduszewska przedstawiła wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD do przeprowadzania walnych zebrań i konferencji delegatów ROD, które przyjęte zostały przez Krajowy zarząd PZD w dniu 10 lutego PZD. Obecnie trwa druk broszury dotyczącej wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań oraz przygotowania sprawozdań finansowych za 2021 r. oraz do opracowywania preliminarzy finansowych na 2022 r., które zostaną przekazane bezpośrednio do zarządów ROD i Okręgów. W dalszej części spotkania omówiono przygotowania do rozpoczęcia szkoleń dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD przed walnymi zebraniami oraz dla osób obsługujących zebrania z ramienia OM. Priorytetowym zadaniem OM PZD na 2022 r. będzie zapewnienie szkoleń dla wszystkich zarządów i komisji rewizyjnych ROD, a także ich obsługa przez przedstawicieli OM PZD.

Na koniec spotkania Prezes komisarycznego OZM PZD – Marek Łagowski wskazał na potrzebę i konieczność spotykania się zarządami ROD, odbudowywania relacji, które w okresie pandemii i obowiązujących obostrzeń osłabły i obecnie powoli wracają do stanu sprzed pandemii. Spotkanie w Płocku jest kolejnym, po spotkaniach w Siedlcach i Radomiu, które ma właśnie taki cel. Poruszono również konieczność pracy na rzecz ogrodów kolegiów prezesów, które służą współpracy i pozawalają szerzej reprezentować interesy ROD na zewnętrz.

Po spotkaniu, zastępca dyrektor biura OM – Joanna Czeboćko przeprowadziła szkolenie dla przedstawicieli zarządów ROD z zasad tzw. „Polskiego Ładu”. Podczas instruktażu przedstawiono i omówiono wytyczne opracowane i przyjęte przez Krajowy Zarząd, a także stanowisko Ministerstwa Zdrowie przekazane na skutek wystąpienia Krajowego Zarządu PZD. obecni na szkoleniu podkreślili, iż obowiązujące zasady są bardzo skomplikowane i trudne do wdrożenia dla zarządów ROD, przed wszystkim ze względu na ich niepewność i ciągle wprowadzane zmiany.

Na zakończenie spotkania, Prezes komisarycznego OZM PZD jeszcze raz podziękował członkom delegatury rejonowej w Płocku za zaangażowanie w działania na rzecz przystępowania ROD do OFK, bowiem jest to gwarancja bezpieczeństwa prowadzenia spraw finansowanych i rachunkowych dla ROD.

 

Anna Mioduszewska

Dyrektor biura OM PZD