...

Informacje, Informacje OZM, Z życia ROD

Spotkanie informacyjne z działkowcami ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie

Spotkanie informacyjne z działkowcami ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie

W ostatnią środę, 25 października odbyło się spotkanie informacyjne z działkowcami ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie. Ogród jest w trudnej sytuacji, bowiem Zarząd komisaryczny ROD, który działa w ROD od lipca u.br. i działkowcy od ponad roku pozbawieni są dostępu do ich dokumentów i majątku ogrodu. Dzieje się tak, dlatego, że odwołani członkowie zarządu ROD z rażącym naruszeniem przepisów Statutu PZD nie wydali dokumentów i majątku PZD.

 

Przedłużająca się sytuacja spowodowała, iż w wielu dziedzinach funkcjonowanie ogrodu jest niemożliwe (np. nie można prawidłowo zwołać walnego zebrania) bądź znacząco utrudnione (sprawy związane z opłatami ogrodowymi czy prawem do działki). Dlatego też, aby przedstawić działkowcom aktualną sytuację, zarząd komisaryczny ROD zorganizował spotkanie informacyjne. W spotkaniu uczestniczyli również: Grzegorz Buklad-prezes Okręgu Mazowieckiego PZD, Dariusz Rudkowski – I Wiceprezes Okręgu Mazowieckiego oraz Anna Mioduszewska – dyrektor biura OM PZD.

Mimo trudnej sytuacji i konieczności skorzystania z wynajęcia sali, na spotkaniu było niemal 100 osób. W imieniu zarządu komisarycznego ROD, prezes – Michał Oleszko przedstawił przygotowaną prezentację i szczegółowo omówił wszystkie najważniejsze sprawy tj.: aktualną sytuacją prawną związaną z odwołaniem zarządu ROD i powołaniem organu komisarycznego, sprawy finansowe – koncertując się na sprawach związanych z regulowaniem należności wobec dostawców, a także niekorzystnych rozliczeń np. za gaz i prąd, co wynika z niemożliwości odczytu liczników (z powodu braku dostępu do budynku w którym się znajdują). Zarząd komisaryczny ROD wykazał, iż zaoszczędził 75 000 zł, w tym nie korzystał z kwoty niemal 49 000 zł, którą odwołany zarząd planował przeznaczyć na świadczenia. Kolejny raz poinformował, iż wykonuje swoje obowiązki społecznie, nie pobierając żadnych świadczeń i nie przyznając sobie żadnych nagród.

Przedstawiona została również informacja nt. zrealizowanych inwestycji i remontów, w tym realizacja otrzymanej w tym roku dotacji w ramach programu MIAD. Omówiona została również kwestia działań prawnych związanych z obroną majątku ROD. Wystąpienie Pana prezesa zarządu komisarycznego ROD, uzupełnione zostało przez Annę Mioduszewską – dyrektor biura OM PZD oraz Halinę Pieńkowską – skarbnik zarządu komisarycznego ROD.

Bardzo duże zaangażowanie uczestników spotkania wyrażone w zadawanych pytaniach, dyskusji oraz próby ustalenia dalszych kierunków działań, potwierdziły, że działkowcom zależy przywróceniu ładu w ogrodzie. Działkowcy zaapelowali do obecnych na sali niektórych byłych członków odwołanego zarządu ROD o zwrot dokumentów i majątku. I co najważniejsze, wielokrotnie podkreślili, iż w ogrodzie musi odbyć się walne zebranie, które wybierze nowe organy ROD. Zarząd komisaryczny ROD podkreślił, iż aby tak się stało, muszą mieć dostęp do aktualnego rejestru członków PZD, tak aby wszyscy mogli zostać prawidłowo zawiadomieni o walnym zebraniu. Obecnie, z powodu nie wydanie dokumentów przez odwołany zarząd ROD, zarząd komisaryczny nie dysponuje aktualnym rejestrem członków PZD w ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie. Dyskusja dotyczyła wszystkich przedstawionych zagadnieniem i momentami wywoływała dużo emocji, co jest zrozumiałe wobec stanu faktycznego w jakim znajduje się ogród. Postawa działkowców i wyrażane opinie potwierdzają, iż oczekują od zarządu komisarycznego ROD działań na rzecz ogrodu, a ich finałem powinno być zwołanie walnego zebrania ROD.

Zarząd komisaryczny ROD kończąc spotkanie zaapelował do działkowców o wsparcie jego działań, zaangażowania się w sprawy ROD, a także poinformował o wznowieniu dyżurów i gotowości udostępniania dokumentów takich jak sprawozdanie finansowe za 2021 i 2022 rok.

 

 

 

Biuro OM PZD

Sprawdź oferty pracy

Chcesz dołączyć do naszego zespołu i stać się częścią Polskiego Związku Działkowców? Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera, by nie przegapić ciekawostek i porad dotyczących życia na Twojej działce!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.