Okręgowe Dni Działkowca 2022

3 września br. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Skowronek w Kajetanach odbyły się  „Okręgowe Dni Działkowca 2022”. Po przerwie w obchodach święta działkowców, spowodowanej pandemią, do Kajetan zawitała przede wszystkim liczna delegacja działkowców z mazowieckich ogrodów działkowych. W obchodach wziął udział  Komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD z prezesem Markiem Łagowskim na czele, a także zaproszeni goście  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Pani Monika Zielińska – Dyrektor Departamentu Działań Premiowych ARiMR oraz Pani Elżbieta Lipowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Premiowych ARiMR i Pani Wioleta Binkowska – Naczelnik Wydziału Projektów Własnych Departamentu Działań Premiowych ARiMR.

 

Uroczystość otworzył uroczyście Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Pan Marek Łagowski, który powitał zaproszonych gości i przybyłych działkowców, a także zarządził wprowadzenie sztandaru Okręgu Mazowieckiego PZD i odegranie hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita”.

Następnie, w swoim wystąpieniu Prezes podkreślił wagę wspólnego spotkania działkowców, podziękował za pracę, która przyczynia się do stałego rozwoju ogrodów działkowych i życzył jak najlepszego, wspólnego świętowania. Zaznaczył także, iż bardzo ważne jest wsparcie ogrodów jakie w ostatnim czasie płynie ze strony władz, szczególnie w postaci konkursu grantowego ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dzięki czemu zarządy ogrodów mogą starać się o środki na realizację szeregu zadań inwestycyjnych w ROD.

Prezes Okręgu Mazowieckiego odczytał także list gratulacyjny nadesłany przez Prezydenta Siedlec, Pana Andrzeja Sitnika, w którym skierował pozdrowienia dla wszystkich mazowieckich działkowców i podziękował za ich pracę w ogrodach. Z kolei Skarbnik Komisarycznego Zarządu Mazowieckiego PZD orz członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Połaski odczytał okolicznościowy list gratulacyjny, nadesłany przez Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, Panią Marię Fojt.

W imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, głos zabrała Pani Monika Zielińska – Dyrektor Departamentu Działań Premiowych ARiMR, która przede wszystkim podziękowała za zaproszenie swojego zespołu na święto działkowców. Poinformowała także, iż gospodarz Okręgowych Dni Działkowca, czyli ROD „Skowronek” uzyskał największą ilość punktów w rankingu ogrodów działkowych zgłoszonych z całego kraju do I etapu konkursu grantowego.

W czasie swojego wystąpienia, przedstawicielka ARiMR złożyła także podziękowania dyrektor biura OZM PZD Annie Mioduszewskiej i zaangażowanym pracownikom za wydatną pomoc ogrodom w wypełnianiu wniosków na przyznanie grantów. Zachęciła również inne ogrody do dalszego składania wniosków na uzyskanie podobnych dotacji oraz życzyła wszystkim działkowcom dobrej zabawy i radosnego świętowania.

Korzystając z okazji, głos zabrała także Dyrektor Biura OZM PZD, która zachęciła zarządy ROD do składania wniosków na uzyskanie grantów z ARiMR i zapewniła, iż biuro OZ pomoże w ich wypełnianiu. Jednocześnie podziękowała także zarządowi ROD „Skowronek” oraz zaangażowanym pracownikom biura OZM PZD za zorganizowanie i przygotowanie obchodów „Dni Działkowca 2022”.

Z okazji otrzymania grantu, gratulacje odebrali przedstawiciele zarządu ROD „Skowronek” w Kajetanach z Panią Prezes Katarzyną Malinowską na czele.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, urozmaiceniem obchodów Dni Działkowca były stoiska wystawców, prezentujących różnego rodzaju artykuły między innymi rękodzieło, miody, porady świece zapachowe, naturalne kosmetyki oraz wypieki.

Zaproszenie do udziału w tegorocznym święcie działkowców przyjęła także firma „Werbena Art  Nasiona”, która zaprezentowała bogatą ofertę nasion warzyw i ziół, a jej przedstawicielka, Pani Renata Olkowska wygłosiła krótką prelekcję dla uczestników imprezy.

Zachęciła do uprawy warzyw i ziół oraz stosowania kompostowania, podzieliła się cennymi doświadczeniami ogrodniczymi i wskazała na zalety, płynące z uprawy wybranych gatunków warzyw i ziół na działce w ROD.

W trakcie imprezy Komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD, któremu przewodniczył Prezes Marek Łagowski przekazał uroczyście sztandar Delegaturze Rejonowej OZM PZD w Radom.

W imieniu delegatury, sztandar dla radomskich działkowców odebrał jej przewodniczący, Pan Zygmunt Czyż wraz z pocztem sztandarowym.

Zgodnie z tradycją, Okręgowe Dni Działkowca są także okazją, aby ogłosić wyniki konkursów okręgowych. W 2022 roku, w okręgu mazowieckim ogłoszono i przeprowadzono dwa konkursy:  „Najpiękniejsza Działka w ROD Okręgu Mazowieckiego 2022” oraz „Działka EKO Okręgu Mazowieckiego  2022”. Prowadzący imprezę, Pan Marcin Werner – prezes ROD „Goździk” w Płocku oraz Przewodniczący Delegatury Rejonowej OZM PZD w Płocku, przedstawił wyniki konkursów i zaprosił laureatów do odbioru pamiątkowych dyplomów.

  • I miejsce w konkursie „Najpiękniejsza Działka w ROD Okręgu Mazowieckiego 2022” i nagrodę w wysokości 3000 zł zdobyła działka Pana Łukasza Piegutkowskiego z ROD „Skowronek” w Kajetanach”
  • II miejsce i nagrodę w wysokości 2000 zł przyznano działce Państwa Katarzyny i Macieja Przybylskich z ROD „Klaudyny” w Warszawie.
  • III miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł zdobyła działka Pana Marcina Jurka z ROD „XXXV-lecia” w Radomiu, który użytkuje ją wraz z rodzicami.
  • Wyróżnienie w konkursie i nagrodę w wysokości 500 zł otrzymała Pani Agnieszka Piegutkowska, użytkująca działkę w ROD „Skowronek” w Kajetanach.

Wręczono także dyplomy laureatom konkursu „Działka EKO Okręgu Mazowieckiego  2022”, a ich wyniki przedstawiają się następująco:

  • I miejsce i nagrodę w wysokości 3000 zł zdobyła Pani Ewa Walczak, użytkowniczka działki w ROD „Zelmot” w Warszawie
  • II miejsce i nagrodę w wysokości 2000 zł przyznano działce Państwa Katarzyny i Macieja Przybylskich z ROD „Klaudyny” w Warszawie.
  • III miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł zdobyła działka Państwa Stanisławy i Antoniego Osia z ROD „Zelmot” w Warszawie.

Dni Działkowca to także najlepsza okazja, by zaprezentować i uhonorować ogrody, które w obecnym roku obchodzą jubileusze. W związku z tym, przygotowano i wręczono dyplomy oraz puchary przedstawicielom ogrodów z terenu Okręgu Mazowieckiego, które obchodzą lub niedawno obchodziły okrągłe rocznice, między innymi 120-lecie, 70-lecie, 60-lecie i 50-lecie powstania.

Pamiątkowe dyplomy dla laureatów konkursów oraz puchary dla ogrodów obchodzących jubileusze wręczyli przedstawiciele Komisarycznego Zarządu Mazowieckiego PZD – Prezesa Marek Łagowski, Wiceprezes Grzegorz Buklad oraz Skarbnik Andrzej Połaski.

Po zakończeniu części oficjalnej, działkowcy mogli wspólnie biesiadować przy grochówce i grillu oraz dźwiękach popularnych przebojów, które prezentował zaproszony DJ.

Dodatkowo, miłą i smaczną niespodziankę w postaci tortu w barwach związkowych przygotował dla uczestników imprezy zarząd ROD „Skowronek”.

Należy podkreślić ogromne zaangażowanie w organizację, przygotowanie i przeprowadzenie całej imprezy zarządu ROD „Skowronek”, za co należy się WIELKIE PODZIĘKOWANIE. Komisaryczny Zarząd Mazowiecki PZD, w ramach podziękowań wręczył Prezes ROD, Pani Katarzynie Malinowskiej okazały krzew hortensji bukietowej.

Obchody Okręgowych Dni Działkowca można uznać za udane, także dzięki wspaniałej pogodzie, a wszyscy uczestnicy dobrze się bawili i z pewnością wrócili zadowoleni do swych ogrodów.

 

tekst i zdjęcia:

Maciej Aleksandrowicz

biuro OZM PZD