Kroniki ROD: Obchody Jubileuszu 60 – lecia istnienia ROD im. Tadeusza Kościuszki w Płocku – relacja wideo

27 sierpnia br. Rodzinny Ogród Działkowy im. Tadeusza Kościuszki w Płocku świętował okrągły jubileusz 60-lecia powstania.

 

Zarząd uznał obchody jubileuszowe za bardzo udane. W uroczystości i zabawie wzięło udział wielu działkowców, dopisali  zaproszeni goście. Było doniośle, uroczyście i wesoło. Wspólnie świętowano jubileusz i wspólnie bawiono się długo w noc. Ogród otrzymał listy gratulacyjne od władz samorządowych: Prezydenta Miasta i Marszałka Województwa oraz władz regionalnych PZD. Prezes PZD p. Eugeniusz Kondracki  uhonorował Ogród pucharem.

W uroczystości wzięli udział także: płocka radna p. Anna Derlukiewicz, przedstawiciel płockiej policji i  przedstawiciel Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD p. Henryk Straus. Czynny udział w uroczystości wziął także Przewodniczący Delegatury Członek OM PZD  p. Marcin Werner, który odznaczał działkowców srebrnymi i złotymi  odznakami Zasłużony Działkowiec.

Wręczono także  odznaki brązowe, a  długoletni działkowcy zostali uhonorowani odznakami  Bene Meritus przyznanymi z okazji 40 – lecia Polskiego Związku Działkowców.  Użytkownikom szczególnie pięknych działek rozdano dyplomy uznania i wyróżnienia „Wzorowa Działka”

A zabawa taneczna trwała do późnych godzin nocnych…